Skip to Content
Ο Βρύσινας του Ρεθέμνους

 vrisinas01Οι βόρειες απολήξεις του βουνού Βρύσινας, εφάπτονται με τη θάλασσα. Σε μία προεξοχή της ξηράς που σχηματίζει ακρωτήριο και ύψωμα που έχει υψόμετρο 41 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, διατηρείται το βενετικό φρούριο του Ρεθύμνου, γνωστό με το όνομα Φορτέτσα. Νότια από το φρούριο της Φορτέτσα, από την παραλία του Κουμπέ στα δυτικά μέχρι την εκβολή του Πλατανέ ποταμού στα ανατολικά, που απολήγουν οι βόρειες αντηρίδες του Βρύσινα, απλώνεται η πόλη του Ρεθύμνου, σε πλάτος τεσσάρων και βάθος ενός περίπου χιλιομέτρων.

Νοτιοανατολικά από τη Φορτέτσα και σε απόσταση 8 χιλιομέτρων περίπου, σε ευθεία γραμμή, υψώνεται η χαρακτηριστική κωνοειδής κορυφή του Βρύσινα των 858 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, η οποία εισχωρεί βαθιά μέσα στον ουρανό με το απαστράπτον επ' αυτής ολόλευκο εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος.

Θεώμενο το βουνό από το λιμενοβραχίονα του νέου λιμανιού του Ρεθύμνου, φαίνεται όπως στην παρακάτω εικόνα με την βορειοανατολική πλευρά της πόλης του Ρεθύμνου και την αμμώδη παραλία της.

vrisinas02

Όταν ο θεατής κινείται από τα ανατολικά, στον αυτοκινητόδρομο από το Ηράκλειο προς το Ρέθυμνο, κι όταν βρίσκεται λίγο ανατολικότερα από τον οικισμό Πάνορμο, βλέπει το βουνό σαν ένα συνεχές αρμί το οποίο αρχίζει από τη θάλασσα, υψώνεται βαθμηδόν προς την κορυφή και ύστερα χαμηλώνει προς τα νοτιοανατολικά, προσπαθώντας να ενωθεί με το Ψηλορείτη. Και από τα δυτικά ο θεατής, που κινείται από τα Χανιά προς το Ρέθυμνο, όταν βρίσκεται στην περιοχή του φρουρίου Καλάμι, βλέπει αρχικά την κωνοειδή κορυφή του, πότε καλυπτόμενη από διάφορα υψώματα και πότε εμφανιζόμενη και όταν πλησιάζει στο Ρέθυμνο βλέπει το βουνό σαν ένα συνεχές αρμί, που αρχίζει από το ίδιο μέρος, τη Φορτέτσα, υψώνεται διαδοχικά προς τα νοτιοανατολικά και από το ύψωμα Σπαθί με τον υψοδείκτη των 630 μέτρων, κατευθύνεται προς τα νότια και ενώνεται με τα βουνά Σωρός και Κέντρος, γι' αυτό ο Ιωάννης Νουχάκης το ονομάζει δειράδα του βουνού Κέντρος. Κοινό σημείο της αρχής των αρμιών το ύψωμα του φρουρίου της Φορτέτσας.

◊ ◊ ◊

Οι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι η συγγραφή της ιστορίας ενός μικρού ή μεγάλου σε έκταση χώρου, βασίζεται στη μελέτη της συντεταγμένης ιστορίας της ευρύτερης περιοχής του, η οποία συμπληρώνεται με τη μελέτη και σύνθεση των λεγόμενων μικρών ιστοριών, δηλαδή των επί μέρους ιστορικών γεγονότων είτε αυτά είναι δημοσιευμένα ή διατηρούνται από την παράδοση.

Η ιστορία του μοναδικού αξιόλογου βουνού Βρύσινας, της πρώην επαρχίας Ρεθύμνης, στους βόρειους πρόποδες του οποίου εντοπίζεται η πόλη Ρέθυμνο, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού, είναι διατυπωμένη, εκτός από το ευρύτερο πλαίσιο της γενικής ιστορίας της Κρήτης και σε πολλές μικρές ιστορίες, μελέτες και έρευνες πολλών Ρεθυμνίων, λοιπών Κρητών, Ελλαδιτών και αλλοδαπών ιστορικών, λογίων και ερευνητών, όμως η ποικιλία της ύλης και η δημοσίευσή της σε πολλές εγκυκλοπαίδειες και σε πολλά και ποικίλα βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, περιοδικά και εφημερίδες δεν διευκολύνει την προσέγγισή της, από τους αναγνώστες.

 

vrisinas03

 

Ο συγγραφέας του βιβλίου "Ο Βρύσινας το βουνό του Ρεθέμνους", προσπάθησε να προσεγγίσει το πρόβλημα εκδίδοντας το πόνημα του "Θύμησες", που αφορά στο βουνό Βρύσινας, στο χωριό του Σελλί και περιληπτικά στους αρχαιολογικούς τόπους και χωριά του βουνού και με τις εργασίες του που αναφέρονται, στα Τοπωνύμια της κτηματικής περιφέρειας του χωριού του Σελλί, στη Λαϊκή Ιατρική και στα Χριστιανικά Τοπωνύμια της περιοχής του Βρύσινα, που δημοσιεύτηκαν στα σχετικά πρακτικά και στο περιοδικό Νέα Χριστιανική Κρήτη. Όμως όπως αποκαλύφτηκε από νεότερες έρευνες υπολείπονται σε σχέση προς το σύνολο των δημοσιευμένων μικρών ιστοριών και άλλων που δημοσιεύτηκαν μεταγενέστερα και αναφέρονται και σε άλλα ιστορικά γεγονότα της περιοχής.

Η συγγραφή του βιβλίου ανταποκρίνεται στην προσπάθεια συγκέντρωσης και παρουσίασης κατά το δυνατόν, όλων των παλαιών και νεώτερων ιστορικών δεδομένων της περιοχής του βουνού Βρύσινας, που αφορούν στον παραπάνω τίτλο, εμπλουτιζόμενα με νέα ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία των οικισμών, ερειπίων οικισμών και τοποθεσιών της περιοχής του, που υπάγονταν στους ιστορικούς δήμους Χρωμοναστηρίου και Βρυσιναίων, στους αγροτικούς δήμους και κοινότητες μαζί με τους οικισμούς του δήμου Ρεθύμνης, που βρίσκονται νότια από τον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο της πόλης του Ρεθύμνου.

Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται:

 • Το απόσπασμα από τον πρόλογο της έκδοσης "Θύμησες", με ευχαριστήριες επιστολές μερικών παραληπτών της και δημοσιεύματα εφημερίδων.
 • Στην εισαγωγή: η περιληπτική παρουσίαση της νήσου Κρήτης, του νομού Ρεθύμνης, της πόλης του Ρεθύμνου και του βουνού Βρύσινας.
 • Στο τμήμα Ι: η γεωγραφική - τοπογραφική θεώρηση, οι αρχαιολογικοί χώροι, η κατοίκηση - οικιστική ανάπτυξη, τα πληθυσμιακά στοιχεία των οικισμών και η ιστορία μαζί με τη παιδεία, της περιοχής του βουνού Βρύσινας, στο πλαίσιο της Κρήτης, του νομού - επαρχίας Ρεθύμνης και της πόλης του Ρεθύμνου.
 • Στο τμήμα ΙΙ: η χωροταξική τοποθέτηση και η ιστορία των κοινοτήτων και των οικισμών του Βρύσινα.
 • Στο τμήμα ΙΙΙ: η διαμόρφωση των τοπικών κοινωνιών και οι κοινωνικές συμπεριφορές των κατοίκων των οικισμών του Βρύσινα, στο πλαίσιο της Κρήτης, του νομού και της πόλης του Ρεθύμνου, από τότε που γίνονται γνωστοί μέχρι την αλλαγή του 20ου και την αυγή του 21ου αιώνων.

Περιλαμβάνει ακόμη:

 • Το Επίμετρο.
 • Τον εκλογικό κατάλογο του δήμου Βρυσιναίων, Παράρτημα Α'.
 • Τον εκλογικό κατάλογο των αγροτικών δήμων της περιοχής του Βρύσινα, Παράρτημα Β'.
 • Τα αριθμητικά δεδομένα των χριστιανικών τοπωνυμιών, Παράρτημα Γ' και
 • Το γλωσσάριο, Παράρτημα Δ'.

Τονίζεται ότι το γλωσσάριο αποτελεί σύντομο λεξικό στο οποίο επεξηγούνται, όλες οι κατά τη γνώμη του συγγραφέα, άγνωστες και ιδιωματικές λέξεις και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν στις, σε κάθε ιστορική περίοδο λέξεις, εκφράσεις και γλωσσοτεχνικούς όρους της ανθρώπινης δραστηριότητας (κοινωνικές, νομισματικές, μέτρα και σταθμά κλπ).

 

◊ ◊ ◊


vrisinas04Ο υποστράτηγος ε.α. Μιχαήλ Εμμ. Αντωνογιανάκης (Βρυσιναίος – Σελλιανός) γεννήθηκε στο χωριό Σελλί στη νότια περιοχή του βουνού Βρύσινας της πρώην επαρχίας Ρεθύμνης του ομώνυμου νομού. Έμαθε τα πρώτα του γράμματα στο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο του χωριού του και πήρε απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης από το Πρακτικό Λύκειο του Εξαταξίου Γυμνασίου Ρεθύμνης. Φοίτησε στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και ονομάστηκε Ανθυπίλαρχος το 1950, (Ανθυπολοχαγός του Όπλου Ιππικού – Τεθωρακισμένων).

Εκπαιδεύτηκε στην ιππασία, στα πολεμικά μέσα (οχήματα, άρματα, οπλισμό) και την τακτική χρησιμοποίηση όλων των κλιμακίων του όπλου Ιππικού – Τεθωρακισμένων (ΙΠΠ-ΤΘ), σε σχολεία άλλων όπλων, στη Σχολή Γενικής Μορφώσεως και στη Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών (Τμήμα Αγγλικής).

Φοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Πολέμου και στην Σχολή Εθνικής Αμύνης και του απονεμήθηκαν: Πτυχίον Επιτελούς και Πτυχίον Επιτελούς Εθνικής Αμύνης Αντίστοιχα.

Από το βαθμό του Ανθυπίλαρχου μέχρι και του Συνταγματάρχη, διοίκησε μονάδες όλων των κλιμακίων του όπλου του, τη Σχολή Αξιωματικών Τεθωρακισμένων την οποία εκπροσώπησε σε δύο συνόδους του ΝΑΤΟ, στο Βέλγιο και ΗΠΑ και ως επιτελής, υπηρέτησε σε επιτελικές θέσεις μονάδων και Σχηματισμών (Συνταγμάτων, Ταξιαρχιών, Μεραρχιών και Σωμάτων Στρατού) και επιτελής της Διοίκησης του ΓΕΕΦ.

Διετέλεσε διοικητής της ΧΧΙΙ (22ας) ΤΘ Ταξιαρχίας και υποδιοικητής της ΧΧ (20ης) ΤΘ Μεραρχίας. Τιμήθηκε με εύφημο μνεία και με όλα τα μετάλλια που προβλέπονται για τους ξιωματικούς εν ειρήνη:

 • Μετάλλιον Στρατιωτικής Αξίας Δ' Τάξεως 1962
 • Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικος 1962
 • Χρυσός Σταυρός του Τάγματος Γεωργίου του Α' 1969
 • Μετάλλιον Στρατιωτικής Αξίας Α' Τάξεως, 1983
 • Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος, 1984.

Αποστρατεύτηκε ως ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του με το βαθμό του υποστράτηγου.

Μετά την αποστρατεία του είχε την ευκαιρεία ως συνεργάτης σε Τουριστικό Γραφείο της Θεσσαλονίκης να επισκεφθεί σχεδόν όλες τις χώρες της ανατολικής και δυτικής Ευρώπης, την Αίγυπτο και την Τουρκία για την οποία αποκόμισε πολιτικοκοινωνική εμπειρία. Δημοσίευσε το 1997 το πόνημα “Θύμησες” και μερικά άρθρα στο περιοδικό “Τεθωρακισμένα” και την εφημερίδα “Εθνική Ηχώ”. Έλαβε μέρος ως σύνεδρος σε τοπικά επιστημονικά συνέδρια στο Ρέθυμνο, Χανιά και Χαλκίδα και οι ανακοινώσεις του δημοσιεύθηκαν στα σχετικά πρακτικά.

Είναι τακτικό μέλος των συνδέσμων:

 • Επιτελών Εθνικής Αμύνης
 • Απόστρατων Αξιωματικών Ιππικού – Τεθωρακισμένων
 • Απόστρατων Αξιωματικών της Σ.Σ.Ε., τάξεως 1950 και
 • της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας.

Ζει με την οικογένεια του στην Αθήνα κοντά στις οικογένειες των παιδιών του, Μανώλη γιατρό ορθοπεδικό και τη θυγατέρα του Ευαγγελία οδοντίατρο περιοδοντολόγο και τα τέσσερα εγγόνια του.

 

 Αποσπάσματα από το βιβλίο

του Μιχάλη Εμμ. Αντωνογιανάκη (Βρυσιναίου - Σελλιανού)
Ο Βρύσινας το βουνό του Ρεθέμνους

Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Newsletter

Θέλετε να σας ενημερώνουμε για τις προσφορές μας και να σας στέλνουμε μέσω email τον κατάλογο μας; Γραφθείτε στο newsletter!
Όροι και Προϋποθέσεις

«Ιστορίες βιβλίων» από τις Eκδόσεις Καστανιώτη

istoriesbiblion

24 βιβλιοφιλικές ιστορίες

ΕΤ1 - Ενημέρωση

et1 2015

Ο Νικόλας Περδικάρης επισκέπτεται το Παλαιοβιβλιοπωλείο

 

ET1 - Greenteam

Green Team - ET1
δείτε το κομμάτι της εκπομπής που αναφέρεται στο βιβλιοπωλείο μας
Κυριακή
20
Σεπτεμβρίου
2020
Ανατ.: 06.14
Δύση: 18.21
Σελήνη
2 ημερών
Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο
Σήμερα Γιορτάζουν
Ευστάθιος
Σαν σήμερα...

20 Σεπτεμβρίου 1971

Θάνατος του ποιητή Γιώργου Σεφέρη.

δείτε και άλλες ημερομηνίες...

Το καλάθι σας


Το καλάθι σας είναι άδειο

 • Διαφήμιση
 • Διαφήμιση